0

PERSONER HAR SIGNERT DETTE OPPROPET

Vi krever av stortingspolitikerne:

Narkotikabruk øker blant mindreårige over hele landet. Konsekvensene kan bli uhyre alvorlige både for de unges helse, og for oppvekstmiljøene som i stigende grad vil preges av vold og kriminalitet knyttet til narkotikaomsetning.

Vi krever myndighetene tar utviklingen på største alvor og handler umiddelbart.

Følgende brev vil bli overlevert sammen med underskriftene til:

  •  Helseminister Ingvild Kjerkol
  •  Barne- og familieminister Kjersti Toppe
  •  Kunnskapsminister Tonje Brenna
  •  Justisminister Emilie Enger Mehl
  •  Medlemmene i Stortingets helse- og omsorgskomité
  •  Partisekretariatet for alle partier representert på Stortinget

Barn og unge fortjener narkotikafrie oppvekstmiljøer

Lærere og elever roper varsko. Det samme gjør foreldrehelsepersonellungdomsarbeidere og politi landet over.

Reportasjene i lokale medier er mange. Narkotikabruk blant ungdom øker! Det er blitt mer godtatt at det brukes narkotika på fest, i russetida og til og med i skoletida. Cannabis, som er spesielt skadelig for unge hjerner, er mest utbredt, men tyngre stoffer blir stadig vanligere.

Her i landet har vi vært så heldige at narkotikabruk har vært lite utbredt, lite godtatt og lite attraktivt. I praksis har de aller fleste unge valgt bort narkotika. Og de fleste av dem som har prøvd, har latt det bli med forsøket.

Rapporter fra mange kanter av landet tyder på at dette kan være i forandring. Det drives en utstrakt propaganda i sosiale medier og en del ungdomsmiljøer. Narkotikabruk blir framstilt som normalt, kult, ufarlig og til og med sunt. En undersøkelse i videregående skoler (Cann2021) avdekket at en stor del av elevene kan lite om hvilke konsekvenser cannabisbruk kan ha.

Dette kan koste oss dyrt, dersom trenden ikke blir tatt på alvor. Nå har vi fått en tidlig advarsel. Den må brukes til forebyggende tiltak. Kanskje står vi ved et veiskille i samfunnsutviklingen. Økt narkotikabruk kan gi store negative konsekvenser over tid, både for den enkeltes helse og for det solidariske og velfungerende samfunn vi kjenner.

Vi som underskriver her, mener at nok er nok. Noe må gjøres. Det er tid for klar tale og konkret handling.

Vi krever:

1.   Informasjontiltak

Ungdom må få korrekt og saklig informasjon om risikoen ved narkotikabruk. Myndighetene må ta ansvar. I dag er ungdom overlatt til internett hvor det flommer over av informasjon som er ren glorifisering av stoffene og bagatellisering av risikoen.

2.   Mobilisering mot narkotika

Det må igangsettes et stort, landsdekkende forebyggingsprogram som mobiliserer lokalsamfunn og støtter det som i dag er den “stille majoriteten“ av ungdom og foreldre som ønsker narkotikafrie oppvekstmiljøer. Vi kan bygge videre på SLT-programmet som vi allerede har og bygge ut med inspirasjon fra Islandsmodellen.

3.   Målsetning om lav bruk

Det er ikke mulig å behandle oss ut av problemene vi vil pådra oss hvis narkotikabruk blir vanlig blant ungdom. Stortinget må vedta at et overordnet mål for ruspolitikken er å holde andelen narkotikabrukere på et lavest mulig nivå.

Opprop 2020

Oppropet NOK ER NOK – Mobilisering mot narkotika er organisert av Narkotikapolitikk.no

I 2020 overleverte Narkotikapolitikk.no 3200 underskrifter i et tilsvarende opprop til medlemmene i det forrige Stortingets helse- og omsorgskomité. På bildet er det Tellef Inge Mørland fra Arbeiderpartiet som mottar underskriftene.

Previous
Next

Lokalaviser over hele landet har de siste to-tre årene publisert hundretalls artikler med nær likelydende innhold: Narkotika er i ferd med å bli normalisert blant norsk ungdom og bruken øker. Ungdata-tallene viste for eksempel en økning på 70% fra 2015 til 2017 i andelen tenåringsgutter i Oslo som hadde brukt cannabis, mens tallene fra 2019 viste en økning på 40% for ungdom i 10. klasse på landsbasis. Ungdata 2022 viser en økning på 160% i andelen elever på videregående som har brukt andre stoffer enn cannabis siste 12 måneder.

For denne trenden gjelder langtfra bare cannabis. “Hasj brukes til hverdags, mens kokain og MDMA mer til fest“, som en politibetjent uttrykte det i en av reportasjene.

Konsekvensene av en kraftig økning i narkotikabruk blant ungdom kan bli katastrofale. Unge hjerner kan bli skadet for livet. Avhengighet kan komme i veien for læring og personlig utvikling, mange unge vil få fremtiden sin ødelagt.

Av de som utvikler avhengighet, vil mange pådra seg narkogjeld eller selv begynne å selge for å finansiere forbruket. Denne narkotikaøkonomien er basert på vold og trusler. Utpressing, represalier og gjengvold kan bli hverdagen for stadig flere norske ungdommer hvis vi ikke lykkes å snu denne utviklingen.

Mye av problemet er at det har dannet seg en oppfatning om at narkotika er ufarlig, og at det uansett snart kommer til å bli lovlig.

Ungdom trenger korrekt informasjon fra voksensamfunnet NÅ.  

Signer oppropet nå